Derneğimizden Stratejik Eylem Planı Eğitimi!

Yazdır

Derneğimiz Sivil Düşün Kira Desteği çalışmaları kapsamında; Derneğimizin üç yıllık Stratejik Planını hazırlamak amacıyla 4-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Stratejik Plan Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Dernek toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime üyelerimiz ve alanda çalışan STÖ temsilcilerinden oluşan 20 kişi katılım sağlamıştır.
Eğitimler kapsamında Uzman Sinan Ok tarafından yapılan sunumlarda SWOT Analizi, paydaş analizi ve diğer başlıklar ile ilgili bilgiler verildi. Misyon, vizyon, İlke ve değerler üzerinde durularak, dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda taslak plan hazırlanmış ve bu planın geliştirilerek son şeklini alabilmesi için Stratejik Plan Ekibine önerilerde bulunulmuştur.