Derneğimiz 1. Genel Üye Toplantısını yaptı!

Yazdır

Haberler

Sivil Düşün AB Programının kira desteği kapsamında bir dizi etkinlik planlayan derneğimiz; 2019 yılının ilk faaliyeti olan genel üye toplantısını yaptı.
Düzenlenecek faaliyetleri birlikte ve istişare yoluyla planlamak için, yaklaşık 35 üyemizin katılım sağlamış olduğu bir genel üye toplantısı organize edildi.
Derneğimizin faaliyet planlanması ve engellilerle ilgili güncel gelişmelerin tartışıldığı toplantıda üyelerimiz görüş ve önerilerini  dilegetirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanımız Abdulmecit Yılmaz, "Elde edilecek olan tüm başarıların mimarı toplumun olduğunu heryerde belirtiyoruz, o halde toplumun diğer unsurlarıyla hareket edilip birlikte bir güç oluşturulabilinirse sözü geçen başarıların yakalanacağını ve derneğimizin kurumsal yapısının ancak bu şekilde güçlendirilebileceğimizi bu yüzden de herşeyin ortak akıl ve istişare yoluyla mümkün olduğu"nu ifade etti.
Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, "Katılımcı Demokrasi denilen olgunun tam anlamıyla uygulanabilinirse içinin doldurulabileceğini, aksihalde sadece birer kavram olarak içinin boş kalacağını bununda hiçbir anlam ifade etmeyeceği" şeklinde sözlerini tamamlayan Yılmaz toplantı katılımcılarına  teşekkür ederek sözü üyelere bıraktı.
Dernek üyelerimizden Mehmet Emin Baran, Söz alarak şunları dilegetirdi.
"Bilindiği gibi artık birçok Sivil Toplum Kuruluşu Profesyonel bir biçimde çalışarak kendini ayakta tutabiliyor ve kurumsallaşma anlamında ilerleme sağlayabiliyor.
Baran, "Sadaka Kültürü ve Korumacı politikaların geride kaldığını ve artık yardım ve hizmet temelli bakış açısının terkedilerek Hak temelli yaklaşımın esas alınarak hareket edilmesi gerektiğini" söyledi.
sözlerini sürdüren Baran, "bu ve buna benzer birçok yöntemi baz  alarak toplumla birliktelik sağlana bileceğin, bunun başarılmaması halinde bir mesafe alınamayacağı" konusunda kaygılı olduğunu ifade etti!.
Sözlerini sonlandıran baran, "Bu noktadan hareketle, Derneğimizin geleceğe daha sağlam birşekilde adım atabilmesi için bir stratejik eylem planına ihtiyaç bulunduğunu  düşünüyorum" dedi.
Söz alan kadın üyelerimizden Gurbet İpek Şunları dilegetirdi.
"Bildiğiniz gibi, Engelli kadınların yaşamış oldukları problemler Engelli ailelerin uygulamış oldukları korumacı politikanın birer tezahürüdür.
Öncelikle bu korumacı politikayı boşa çıkarmamız gerekmektedir.
Ancak bu şekilde toplumun doğru bildiği, ama yanlıştan ibaret olduğu besbelli olan bu problemlerin üzerine giderek bu sıkıntıları aşabiliriz.
Bunuda, toplumun diğer fertleriyle birlikte hareket edersek başarabiliriz" şeklinde konuştu.
Yaşamış olduğu deneyimlerini bizimle paylaşan bir diğer kadın üyemiz Melahat Delidolu, " yaşanan bu korumacı politikanın bizzat mağduru olduğunu, ancak cesaretli  davranıp söylenenlere aldırmayarak bu durumu aştığını" söyledi.
"Kırmadan, dökmeden ve kırılmadan da bu sıkıntıların aşılabileceğini" söyleyen Melahat Delidolu, Engelli Kadınlar ve ailelerin birbirilerine karşı sabır ve anlayış çerçevesinde hareket ederek birlikte başarabileceklerini" diyerek sözlerini noktaladı.
Toplantı, Üyelerin Stratejik plan ve diğer konularda görüş, öneri ve eleştrilerini dilegetirmelriyle birlikte sonbuldu. 

 

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

diclegormeengelliler@gmail.com

05356908424