Faaliyet Raporu 2019

Yazdır

FAALİYET RAPORLARI

 

2019 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen faaliyetler

 

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu-STK İşbirliği projesi kapsamında STK Kapasitesinin Güçlendirilmesi amacıyla Diyarbakır Mitanya Hotelde düzenlenen Şubat ayı toplantılarına Derneğimizi temsilen Başkan Abdulmecit yılmaz ve Mehmet Emin baran katılım sağlamıştır.

2- Sivil Düşün AB Programına derneğimiz tarafından Kira desteği için başvuru yapılmış ve bu kapsamda mart ayı itibariyle Derneğimiz için mekan kiralamasına gidilmiştir.

3- Sivil Düşün AB Programı STÖ'lerin kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Ankara İlinde çeşitli eğitimler düzenlemiştir.

Bu kapsamda 6 mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Hak Temelli Etkinlik Yönetimi ve 12 mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Savunuculuk ve Kampanya Eğitimlerine Derneğimiz adına Başkan Abdulmecit yılmaz ve Mehmet Emin Baran ile katılım sağlamıştır.

4- Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, (Tohad) tarafından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Engelli STK akademisi projesi kapsamında gerçekleştirilen kapasite geliştirme toplantılarına Derneğimizi temsilen Başkan Abdulmecit Yılmaz ve Üyemiz Çimen taşkaya katılım sağlamıştır.

5- Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, STGM'nin 20-22 Mart 2019 tarihlerinde Gerçekleştirdiği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine Derneğimizi Temsilen Mehmet Emin Baran katılmıştır.

6- Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), 1-3 Nisan2019 tarihlerinde Ankara İlinde Derneklere yönelik Stratejik Planlama Eğitimi düzenlemiştir.

Bu eğitime, Derneğimiz Mehmet Emin Baran ile temsil edilmiştir.

7- Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Tohat, 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul İlinde Engelliler alanında Haktemelli mücadelesi  yürüten Sivil toplum Kuruluşlarına yönelik Engelli Hakları Temel Savunuculuk Eğitimi düzenlemiştir.

Bu toplantıya Derneğimiz adına Üyemiz Mehmet emin Baran katılım sağlamıştır.

8- Engellilerin yaşamış olduğu sorunların tartışılarak fikir alışverişinde bulunulması amacıyla 14 Nisan 2019 tarihinde Dernek Merkezimizde yaklaşık 50 kişinin katılmış olduğuGenel üye  toplantısı düzenlenmiştir.

Bu toplantıda, Derneğimiz için 3 yıllık Stratejik plan hazırlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

9- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi amacıyla Diyarbakır Mitanya Hotelde düzenlenen Nisan  ayı Kamu-STK İşbirliği toplantılarına Derneğimizi temsilen Gurbet İpek ve Abdulhakim Aslan katılım sağlamıştır.

10- Sivil Düşün AB Programı tarafından 1-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara İlinde düzenlenen Sivil Toplum Forumuna Derneğimizi Mehmet Emin Baran temsil etmiştir.

11- Derneğimizin 3 yıllık Stratejik planlamasının yapılması amacıyla Sivil Düşün AB Programı Desteğiyle 4-5 mayıs 2019 tarihlerinde Dernek Merkezimizde yaklaşık 30 üyemizin katılım sağlamış olduğu bir toplantı düzenlemiştir.

Bu toplantıyla Derneğimizin icra edeceği 3 yıllık Stratejik Plan Büyük oranda şekillenmiştir.

12- Derneğimiz için hazırlanan Stratejik planın son şeklinin verilmesi amacıyla 20 Temmuz 2019 Cumartesi günüYaklaşık 35 üyemizin  katılım sağladığı Genel üye toplantısı organize edilmiştir.

Bu toplantıda, Derneğimizin kapasitesinin daha da artırılması ve üç yıllık stratejik planın uygulanabilmesi için üyelerimizin görüş, öneri, fikir ve eleştirileri alınmış ve başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm üyelerin daha çok çalışması gerektiği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

13- Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, (Tohad) tarafından Engelli sorunlarının tartışıldı bir toplantı organize edilmiştir.

İstanbul İlinde 27-28 temmuz tarihlerinde düzenlenen bu toplantıya Derneğimiz adına Abdulhakim Aslan Katılım sağlamıştır.

14- Bahsi geçen eğitimlere katılan üyelerimiz derneğimizin çalışmalarında aktif yer almakta ve eğitimlerde edindikleri bilgileri STÖ’müzle paylaşmaktadırlar.

15- Türkiye’de ‘Engelli Çocuk Hakları’ konusunda görev yapan ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri vb. kurumlar ile aktivistlerin güçlü bir ortak ses oluşturabilmesini sağlamak, hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda rol ve etkilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Aralık 2016 yılında Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) adıyla bir ağ kurulmuştur.

Derneğimiz adına 2018 yılında Eçha'ya üyelik başvurusunda bulunulmuş, Başvurumuz olumlu sonuçlanarak Eçha'ya üyeliğimiz kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara İlinde düzenlenen Eçha Ağ Kurulu toplantısına Derneğimizi temsilen Başkan Abdulmecit Yılmaz katılım sağlamıştır. 

 

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

diclegormeengelliler@gmail.com

05356908424