1. Olağan Genel Kurul Duyurusu

DUYURULAR

Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 16 Mart 2014 Pazar günü saat 13:00’da,

Kurt İsmail Paşa 3. sok.

Yuvam3 apt.

B Blok.

Kat: 2 No: 4 Yenişehir Diyarbakır adresinde yapılacaktır.

1- İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 23 Mart 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

2- 1.Olağan Genel Kurulu ile ilgili tüm duyurular Derneğimizin Resmi İnternet Adresinden yapılacaktır.

 

GÜNDEM

 

1- Açılış, saygı duruşu ve yoklama,

2- Başkanlık divanının oluşturulması,

3- Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçesinin görüşülmesi,

4- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi,

5- Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi,

6- Derneğin, federasyon kurma veya kurulmuş olan federasyonlara üye olması hususlarının müzakere edilmesi,

7- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

8- Dilek, Temenniler ve kapanış.

 

Tüm Üyelerimize Duyurulur... 

 

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

diclegormeengelliler@gmail.com

05356908424