Derneğimize Üye Olun

Dicle Görme Engelliler Derneği, çalışmalarını gerçekleştirirken, demokratik, şeffaf, katılımcı ve hak temelli yaklaşımı esas alır;

Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamayı amaçlar.

Engellilere yönelik ayırımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için Projeler hazırlar ve uygular.

Engelliliğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışmayı yapar.

Dernek amaçlarını birlikte gerçekleştirmek için sizi Dicle Görme Engelliler Derneği'ne üye olmaya davet ediyoruz.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, Derneğimize Üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, gerçek kişilerin yarıdan fazlasının görme engelli olması zorunludur.

Onursal üyeler bu sayılara dahil edilmez.

Dernekten yada İnternet sitemizden temin edilecek Üyelik Formu aracılığıyla dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

 

Üyelik aidatı:

 

Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır.

Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Üyelik için elektronik başvuru formunu online doldurarak üye olabileceğiniz gibi, üyelik başvuru formunu çıktısını derneğimizin posta adresine göndermek suretiyle de üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

Aidatlarınızı ödemek için tıklayın

 

Online Başvuru Formu  için tıklayın

 

Üyelik Formunu indirmek için tıklayın

 

Üyelik Durumunuzu Sorgulamak için tıklayın

 

Tüzüğümüzü okumak için tıklayın 

 

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

diclegormeengelliler@gmail.com

05356908424