KEVSER'E UMUT OL!

PDFYazdıre-Posta

Son Güncelleme: Salı, 28 Aralık 2021 10:40 Yönetici tarafından yazıldı. Salı, 28 Aralık 2021 10:30

Kıymetli takipçilerimiz,

Kevser, Hakkari Yüksekova'da kardeşlerinin bir çoğu zihinsel, fiziksel ve görme engelli olan 6 kardeşten biri. Bu soğuk kış günlerinde evlerinde ısınamıyorlar.

Aileye destek olmak isterseniz, bizime iletişime geçebilirsiniz.

Dicle Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu

 

Derneğimizden Stratejik Eylem Planı Eğitimi!

Yazdır

Derneğimiz Sivil Düşün Kira Desteği çalışmaları kapsamında; Derneğimizin üç yıllık Stratejik Planını hazırlamak amacıyla 4-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Stratejik Plan Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Dernek toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime üyelerimiz ve alanda çalışan STÖ temsilcilerinden oluşan 20 kişi katılım sağlamıştır.
Eğitimler kapsamında Uzman Sinan Ok tarafından yapılan sunumlarda SWOT Analizi, paydaş analizi ve diğer başlıklar ile ilgili bilgiler verildi. Misyon, vizyon, İlke ve değerler üzerinde durularak, dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda taslak plan hazırlanmış ve bu planın geliştirilerek son şeklini alabilmesi için Stratejik Plan Ekibine önerilerde bulunulmuştur.

 

Derneğimiz 1. Genel Üye Toplantısını yaptı!

Yazdır

Sivil Düşün AB Programının kira desteği kapsamında bir dizi etkinlik planlayan derneğimiz; 2019 yılının ilk faaliyeti olan genel üye toplantısını yaptı.
Düzenlenecek faaliyetleri birlikte ve istişare yoluyla planlamak için, yaklaşık 35 üyemizin katılım sağlamış olduğu bir genel üye toplantısı organize edildi.
Derneğimizin faaliyet planlanması ve engellilerle ilgili güncel gelişmelerin tartışıldığı toplantıda üyelerimiz görüş ve önerilerini  dilegetirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanımız Abdulmecit Yılmaz, "Elde edilecek olan tüm başarıların mimarı toplumun olduğunu heryerde belirtiyoruz, o halde toplumun diğer unsurlarıyla hareket edilip birlikte bir güç oluşturulabilinirse sözü geçen başarıların yakalanacağını ve derneğimizin kurumsal yapısının ancak bu şekilde güçlendirilebileceğimizi bu yüzden de herşeyin ortak akıl ve istişare yoluyla mümkün olduğu"nu ifade etti.
Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, "Katılımcı Demokrasi denilen olgunun tam anlamıyla uygulanabilinirse içinin doldurulabileceğini, aksihalde sadece birer kavram olarak içinin boş kalacağını bununda hiçbir anlam ifade etmeyeceği" şeklinde sözlerini tamamlayan Yılmaz toplantı katılımcılarına  teşekkür ederek sözü üyelere bıraktı.
Dernek üyelerimizden Mehmet Emin Baran, Söz alarak şunları dilegetirdi.
"Bilindiği gibi artık birçok Sivil Toplum Kuruluşu Profesyonel bir biçimde çalışarak kendini ayakta tutabiliyor ve kurumsallaşma anlamında ilerleme sağlayabiliyor.
Baran, "Sadaka Kültürü ve Korumacı politikaların geride kaldığını ve artık yardım ve hizmet temelli bakış açısının terkedilerek Hak temelli yaklaşımın esas alınarak hareket edilmesi gerektiğini" söyledi.
sözlerini sürdüren Baran, "bu ve buna benzer birçok yöntemi baz  alarak toplumla birliktelik sağlana bileceğin, bunun başarılmaması halinde bir mesafe alınamayacağı" konusunda kaygılı olduğunu ifade etti!.
Sözlerini sonlandıran baran, "Bu noktadan hareketle, Derneğimizin geleceğe daha sağlam birşekilde adım atabilmesi için bir stratejik eylem planına ihtiyaç bulunduğunu  düşünüyorum" dedi.
Söz alan kadın üyelerimizden Gurbet İpek Şunları dilegetirdi.
"Bildiğiniz gibi, Engelli kadınların yaşamış oldukları problemler Engelli ailelerin uygulamış oldukları korumacı politikanın birer tezahürüdür.
Öncelikle bu korumacı politikayı boşa çıkarmamız gerekmektedir.
Ancak bu şekilde toplumun doğru bildiği, ama yanlıştan ibaret olduğu besbelli olan bu problemlerin üzerine giderek bu sıkıntıları aşabiliriz.
Bunuda, toplumun diğer fertleriyle birlikte hareket edersek başarabiliriz" şeklinde konuştu.
Yaşamış olduğu deneyimlerini bizimle paylaşan bir diğer kadın üyemiz Melahat Delidolu, " yaşanan bu korumacı politikanın bizzat mağduru olduğunu, ancak cesaretli  davranıp söylenenlere aldırmayarak bu durumu aştığını" söyledi.
"Kırmadan, dökmeden ve kırılmadan da bu sıkıntıların aşılabileceğini" söyleyen Melahat Delidolu, Engelli Kadınlar ve ailelerin birbirilerine karşı sabır ve anlayış çerçevesinde hareket ederek birlikte başarabileceklerini" diyerek sözlerini noktaladı.
Toplantı, Üyelerin Stratejik plan ve diğer konularda görüş, öneri ve eleştrilerini dilegetirmelriyle birlikte sonbuldu.

   

Sivil Düşün AB Programından Derneğimize Kira Desteği!

Yazdır

Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı kapsamında dernek olarak hazırladığımız "Dicle Görme Engelliler Derneği Kira Desteği" çalışması onaylanarak destek verilmeye hak kazanan çalışmalar arasına girmiştir.
Derneğimizin kira ve idari giderlerinin karşılanacağı çalışmayla
•    İnternet sitemizde görme engellilerin erişebileceği şekilde “Sesli Dinleme” seçeneği eklenecektir.
•    İletişim kanallarımızın tümünün yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Bu kapsamda; İnternet sitemizin, Facebook, Twitter, İnstagram ve Youtube sayfalarımızın güncel tutulması, hak temelli engeli hakları mücadelesi materyalleri ile donatılması, takipçi sayısının arttırılması sağlanacaktır.
• engelli kadınların haklara erişimi ve kullanımı semineri gerçekleştirilecektir.
Genel üye toplantıları yapılacaktır.
•    Başta Siri olmak üzere tüm sanal asistanlarının Kürtçe dilini desteklemesi ve iOS ve Android işletim sisteminde çalışan ekran okuma programlarına kürtçe dil desteğinin eklenmesi  için bir kampanya başlatılacaktır.
•    15 Ekim Beyaz Baston gününde beyaz baston ve navigasyon semineri yapılması planlanmıştır.
•    Engellilerde toplumsal cinsiyet farkındalığı; Savunuculuk ve hak temelli yaklaşım konularında etkinlikler yapılacaktır.
•    “bilgi ve deneyim paylaşımı” toplantıları yapılması planlanmıştır.
•    3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyetlerimiz organize edilecektir. (Panel, Basın Toplantısı, Basın Duyurusu)
Dernek üye sayısı arttırılması için görüşme ve toplantılar organize edilecektir.
Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Abdulmecit yılmaz, "İcra edeceğimiz etkinlik ve faaliyetlerle katılımcı demokrasi, Hak temelli bakış açısı ve Toplumsal Cinsiyet gibi birçok konu başlıklarında önemli ilerlemeler sağlanacağını düşündüklerini" söyledi.
"Katılımcı Demokrasinin toplumun olmazsa olmaz şartlarından birisi olduğunu" belirten yılmaz, "Toplumda Engellileri ilgilendiren hususlarda Engellilerin kendi kararlarını vermesini çok önemsediklerini" kaydetti.
"Sivil Düşün AB Programının desteğiyle Başta Engellilerde Cinsiyet Eşitliği ve Liderlik Bilinci" çalıştayı olmak üzere, birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini" söyleyen yılmaz, 2019 yılına da hareketli başlamak istediklerini belirtti.
"Yine Sivil Düşün AB Programına yapmış olduğumuz Kira destek başvurusunun  kabul edildiğini ve bu kapsamda erişilebilirlik, eğitim, olmak üzere birçok konuda çalışma yürüteceklerini" söyledi.
Son olarak, düzenlenecek tüm faaliyetlere katılım çağrısında bulunan yılmaz, "Engellilerin haklarına sahip çıkarak toplumun diğer unsurlarıyla  birlikte söz sahibi olabileceğini" söyledi.

   


 

 

DİCLE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

diclegormeengelliler@gmail.com

05356908424